ziro-racuni
Untitled-1

RASPOREDI

OGLASNA-TABLA

REZULTATI

PRIJAVA-ISPITA

DOBRO NAM DOŠLI!

Poštovani budući studenti i kolege Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo,

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo je jedinstvena visokoobrazovna institucija ovog profila u našoj zemlji, čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera saobraćaja, menadžera u vazduhoplovstvu i menadžera bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Osnovni ciljevi Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo:

  • Permanentno unapređivanje obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa;
  • Uvođenje i ostvarenje studijskih prpograma koji su prilagođeni novim dostignućima u nauci i obrazovnom procesu u Evropi i svetu;
  • Obezbeđivanje neophodnih resursnih mogućnosti potrebnih za kvalitativnu realizaciju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u oblasti aeronautike, menadžmenta u vazduhoplovstvu i menadžmenta bezbednosti u vazduhoplovstvu;
  • Prenošenje znanja koje će studentima omogućiti efikasno i efektivno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove;
  • Saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama kao i poslovnim kompanijama u zemlji i inostranstvu;
  • Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa osnovnim pretpostavkama Bolonjskog procesa;
  • Kontinuirano unapređivanje sistema kvaliteta nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa;
  • Razvoj efikasnog informacionog sistema;
  • Permanentna obuka nastavnog kadra sa svrhom ovladavanja novim metodama rada i podsticanje njihove kreativnost.

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće:
Kreativnost, znanje i informacija.”

— DŽON NEZBIT