OBAVEŠTENJE

O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT

U skladu s Pravilnikom o studentskom parlamentu Univerziteta, dekan Fakulteta doneo je odluku o raspisivanju izbora za studentski parlament.

Kandidacioni zborovi biće održani od 02.04.2017. do 06.04.2018. godine u terminu predavanja za sve četiri godine osnovnih akademskih studija. Pozivaju se svi studenti/studentkinje osnovnih akademskih studija Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo, da uzmu učešća u izboru, bilo da se kandiduju ili predlože potencijalne kandidate (uz njihov pristanak).

Studenti koji propuste kandidacione zborove, mogu se obratiti studentu prodekanu Dušani Simikić, aktuelnom predsedniku Parlamenta ili predsedniku Komisije prof. dr Vojkanu Zoriću u terminima konsultacija.

Drage kolege, očekujemo od vas ozbiljnost i angažovanje po pitanju izbora vaših predstavnika u parlamentima FCV i Univerziteta.

Dekan

Prof. dr Vesna Baltezarević

Untitled-1
ziro-racuni

RASPOREDI

OGLASNA-TABLA

REZULTATI

PRIJAVA-ISPITA

DOBRO NAM DOŠLI!

Poštovani budući studenti i kolege Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo,

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo je jedinstvena visokoobrazovna institucija ovog profila u našoj zemlji, čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera saobraćaja, menadžera u vazduhoplovstvu i menadžera bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Osnovni ciljevi Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo:

  • Permanentno unapređivanje obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa;
  • Uvođenje i ostvarenje studijskih prpograma koji su prilagođeni novim dostignućima u nauci i obrazovnom procesu u Evropi i svetu;
  • Obezbeđivanje neophodnih resursnih mogućnosti potrebnih za kvalitativnu realizaciju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u oblasti aeronautike, menadžmenta u vazduhoplovstvu i menadžmenta bezbednosti u vazduhoplovstvu;
  • Prenošenje znanja koje će studentima omogućiti efikasno i efektivno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove;
  • Saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama kao i poslovnim kompanijama u zemlji i inostranstvu;
  • Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa osnovnim pretpostavkama Bolonjskog procesa;
  • Kontinuirano unapređivanje sistema kvaliteta nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa;
  • Razvoj efikasnog informacionog sistema;
  • Permanentna obuka nastavnog kadra sa svrhom ovladavanja novim metodama rada i podsticanje njihove kreativnost.

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće:
Kreativnost, znanje i informacija.”

— DŽON NEZBIT