Univerzitet „Džon Nezbit” raspisuje
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu
K O N K U R S
Za zasnivanje radnog odnosa i izbor saradnika u zvanjima saradnika u nastavi i asistenta, kao i saradnike van radnog odnosa    za uže oblasti: Saobraćajno inženjerstvo, Bezbednost I Menadžment I biznis, Fizika, Tehničke nauke.

Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova  propisanih odredbom člana 70, 71, 72, 72 a i 72 b  Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“ broj 76/2005, 97/2008, 44/2010,93/12, 89/13, 99/14).

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu  Džon Nezbit,  Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Beograd, Novi Beograd, Bulevar Maršala Tolbuhina 8,  sa naznakom  „Za konkurs“.

Objavljeno: 4.5.2016.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: