International Expert Consortium Limited, London, je konsultantsko-obrazovna kuća, osnovana 1980. godine, koja je predstavljala osnovu za razvoj obrazovne grupe „Megatrend” u Srbiji. Prva institucija u ovom sistemu bila je Poslovna škola „Megatrend” u Beogradu, osnovana 1989. godine. Ova škola ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okrilju ove akademske zajednice. Kasnije osnivani fakulteti i škole bili su okrenuti pre svega primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, a potom su osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti. Megatrend univerzitet više od 25 godina postavlja veoma visoke standarde obrazovanja u regionu, dok su u središtu svih pregnuća – studenti.

Megatrend univerzitet je početkom 2015.godine promenio svoj naziv u Univerzitet Džon Nezbit.

Megatrend univerzitet danas čini 11 fakulteta i 2 visoke škole, Megatrend virtuelni univerzitet i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon više od 25 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.

Na fakultetima Megatrend univerziteta organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kompjuterske nauke, civilno vazduhoplovstvo).

Univerzitet je dobitnik mnogih visokih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada dodeljena od strane Američkog udruženja za kvalitet (American Quality Association – AQA), kao i Evropska nagrada za kvalitet (European Quality Award) – obe uručene 2008. godine. Takođe, univerzitet je nagrađen i prestižnom Vukovom nagradom za trajni doprinos nauci, obrazovanju i kulturi Srbije, marta 2010. godine.

Međunarodni naučni komitet EDUNIVERSAL, u okviru zvaničnog sistema selekcije, proglasio je našu Visoku poslovnu školu u Zaječaru za jednu od 500 najboljih poslovnih škola u svetu, novembra 2009. godine. EDUNIVERSAL je, inače, organizacija, koja daje globalne akreditacije visokoškolskim institucijama u svetu.

Megatrend univerzitet je razvio plodnu naučnu i poslovnu saradnju sa više uglednih akademskih institucija širom sveta, čime se unapređuje opšti obrazovni potencijal i ostvaruju mogućnosti studiranja na odabranim inostranim fakultetima u okviru perspektivnih programa. Rezultat uspešne međunarodne saradnje ogleda se i u broju i kvalitetu stranih gostujućih profesora koji učestvuju u realizaciji nastave i projektima na našem univerzitetu.

Megatrend univerzitet se i dalje razvija u skladu sa novim tehnologijama, informacionim sistemima i savremenim metodama za sticanje znanja. Svoje programe univerzitet stalno prilagođava novim tokovima i na taj način permanentno unapređuje nastavu kroz koju se studenti optimalno pripremaju za buduće poslovne i životne poduhvate.

 Ovaj fakultet predstavlja jedinstvenu visokoobrazovnu instituciju ovog profila u našoj zemlji, čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera saobraćaja (vazdušnog saobraćaja, odnosno pilota aviona), menadžera u vazduhoplovstvu i menadžera bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Fakultet po ugledu na mnogobrojne visokoobrazovne institucije iz zemalja EU i sveta školuje diplomirane saobraćajne inženjere, a onima koji žele da polažu i za pilotske dozvole omogućena je kvalitetna letačka obuka u nekom od licenciranih centara za obuku letača.