Misija

Misija Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo je realizacija visokokvalitetnih studijskih programa na osnovnim studijama u oblasti aeronautike i master studijama u oblasti menadžmenta u vazduhoplovstvu i menadžmenta bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Misija Fakulteta je zasnovana na etici rada, znanju i veštinama potrebnim za dugoročan uspeh studenata u poslu koji je izložen savremenim tržišnim potrebama i tehnološkim promenama. Fakultet će obezbediti najviši kvalitet obuke, kao i razmenu znanja i iskustava, sa ciljem unapređenje međunarodnog civilnog vazduhoplovstva.

Vizija

Vizija Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo je da postigne najviše standarde kvaliteta u nastavi, naučnom istraživanju i obrazovanju kadrova na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Osnivač Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo je ostvario stalnu saradnju sa obrazovnim i naučnim institucijama i poslovnim kompanijama u okvirima nacionalnog i evropskog prostora, usvajajući savremene trendove u sistemu obrazovanja.