NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA AERONAUTIKA

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program OAS Aeronautika.

PRVA GODINA STUDIJA

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Matematika

1

8

Fizika

1

6

Poznavanje vazduhoplova 1

1

8

Vazduhoplovni propisi

1

8

Vazduhoplovna meteorologija 1

2

8

Mehanika

2

8

Vazduhoplovna navigacija 1

2

6

Engleski jezik 1

2

6

Stručna praksa:

Teorijska priprema i praksa letenja 1
Stručna praksa 1

2

2

Ukupno 60 ESPB

DRUGA GODINA STUDIJA

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Komunikacije

3

6

Performanse leta i planiranje 1

3

8

Poznavanje vazduhoplova 2

3

8

Verovatnoća i statistika

3

8

Vazduhoplovna navigacija 2

4

6

Vazduhoplovna meteorologija 2

4

8

Engleski jezik 2

4

6

Ljudske mogućnostii ograničenja / Upravljanje rizikom

4

8

Stručna praksa:

Teorijska priprema i praksa letenja 2
Stručna praksa 2

4

2

Ukupno 60 ESPB

TREĆA GODINA STUDIJA

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Engleski vazduhoplovni jezik 1

5

6

Poznavanje vazduhoplova 3

5

7

Performanse leta i planiranje 2

5

8

Računarstvo i informatika / Avionika i IFR letenje

5

8

Vazduhoplovna navigacija 3

6

8

Principi leta

6

7

Operativne procedure / Teorija kontrole vazdušnog saobraćaja

6

8

Metodika nastave / Upravljanje kvalitetom u vazduhoplovstvu

6

8

Ukupno 60 ESPB

ČETVRTA GODINA STUDIJA

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Tehnologija vazdušnog saobraćaja

7

8

Engleski vazduhoplovni jezik 2

7

6

Aerodrom i aerodromske operacije

7

8

Osnovi menadžmenta u vazduhoplovstvu

7

8

Upravljanje kapacitetom i protokom vazdušnog saobraćaja

8

9

Inženjerska grafika / Saobraćajni geoinformacioni sistemi

8

9

Dinamika i starenje vazduhoplovnih konstrukcija / Saradnja višečlane posade

8

8

Završni rad

8

4

Ukupno 60 ESPB

Ukupan obim studijа: 240 ESPB (evropski sistem prenosа bodovа).