Ovde možete videti kako treba pravilno popuniti uplatnicu za prijavu ispita i za plaćanje školarine.

Prijava ispita

uplatnica

Napomena: cena prijave ispita
redovna prijava – 1200,00 RSD;
vanredna prijava – 1700,00 RSD;
diferencijalni isipiti
– 2000,00 RSD

Rate za školarinu

uplatnica3