Master akademskih studija
– Menad
žment u vazduhoplovstvu (60 ESPB)

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Metodologija naučnog istraživanja

1

7

Menadžment u vazduhoplovstvu

1

7

Izborni predmeti – grupa 1

Upravljanje ljudskim resursima u vazduhoplovstvu

1

8

Pravna i etička pitanja u vazduhoplovstvu

8

Izborni predmeti – grupa 2

Menadžment bezbednosti u vazduhoplovstvu

1

8

Računovodsto i finansijski menadžment

8

Vazdušni saobraćaj: ekonomsko upravljanje i politika

2

7

SIR u menadžmentu u vazduhoplovstvu

2

9

Master rad

2

14

RASPORED KONSULTACIJA-MASTER STUDIJE

Master akademskih studija
– Menad
žment bezbednosti u vazduhoplovstvu (60 ESPB)

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Metodologija naučnog istraživanja

1

7

Menadžment bezbednosti u vazduhoplovstvu

1

7

Izborni predmeti – grupa 1

Ljudski faktor u vazduhoplovstvu

1

8

Analiza vazduhoplovne bezbednosti

8

Izborni predmeti – grupa 2

Istraga udesa i izveštavanje o incidentu

1

8

Krizni menadžment i planiranje u vanrednim situacijama

8

Bezbednost aerodroma i vazdušne plovidbe

2

7

SIR u menadžmentu bezbednosti u vazduhoplovstvu

2

9

Master rad

2

14

RASPORED KONSULTACIJA-MASTER STUDIJE